Preaload Image
test
۱۵ بهمن

برگزاری کانون سلامت همیار دانشجویی

برگزاری کانون سلامت همیار دانشجویی در روزهای اخیر در دانشگاه شیراز همایش کانون سلامت همیار دانشجویی تشکیل شده است. در این گرد همایی بیش از ۴۰۰ دانشجو از سراسر دانشگاه …

۱۵ بهمن

ایران! عصبانی ترین کشور دنیا

ایران! عصبانی ترین کشور دنیا بر اساس پژوهش های صورت گرفته در موسسه تحقیقاتی گالوپ، ایران به عنوان عصبانی ترین کشور جهان جای گرفته است. در سال گذشته کشور عراق …

۰۱ مرداد

سلام دنیا!

سلام دنیا سلام دنیا! دنیای امروز دنیای دیجیتال است. دنیای پیشرفت و افزودن اطلاعات می باشد. مواجه شدن با دنیای مدرن سخت نیست. برای رو یارویی با دنیای جدید فقط …