Preaload Image
۱۳ بهمن

چرا باید هر روز مطالعه کنیم

مطالعه روزانه مطالعه روزانه از جمله کارهایی است که افراد موفق  در طول روز حداقل ۱۰ دقیقه از تایم خود را به آن اختصاص می دهند. در واقع می توان …

۱۳ بهمن

استراحت بعد از کار سخت

استراحت بعد از کار با توجه به ماشینی شدن کارها و تغییر سبک زندگی افراد، نوع خستگی بسیار متفاوت از زمان قدیم است. در قدیم الایام افراد بعد از کار …