Preaload Image
test
۱۵ بهمن

برگزاری کانون سلامت همیار دانشجویی

برگزاری کانون سلامت همیار دانشجویی در روزهای اخیر در دانشگاه شیراز همایش کانون سلامت همیار دانشجویی تشکیل شده است. در این گرد همایی بیش از ۴۰۰ دانشجو از سراسر دانشگاه …